15.05.2024

Съобщение

Заседанието на ОИК Стара Загора ще се проведе на 17.05.2024г. от 16:00 часа в зала 2 на Областна администрация Стара Загора - бул. "Цар Симеон Велики" 108

07.05.2024

Съобщение

Заседанието на ОИК Стара Загора ще се проведе на 08.05.2024г. от 17:30 часа в зала 2 на Областна администрация Стара Загора - бул. "Цар Симеон Велики" 108

21.03.2024

Съобщение

Засезанието на ОИК - Стара Загора ще се проведе на 22.03.2024г. в 12:30 часа

27.02.2024

Съобщение

Заседанието на ОИК - Стара Загора ще се проведе на 27.02.2024г. в 16:00 ч.

22.02.2024

Съобщение

Заседанието на ОИК - Стара Загора ще се проведе на 22.02.2024 г. в 12:00 часа.

04.11.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК - Стара Загора ще се проведе на 04.11.2023 г. в 14:00 часа.

03.11.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК - Стара Загора ще се проведе на 03.11.2023 г. в 14:00 часа.

02.11.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК - Стара Загора ще се проведе на 02.11.2023 г. в 12:30 часа.

01.11.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК - Стара Загора ще се проведе на 01.11.2023 г. в 14:00 часа.

29.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК - Стара Загора ще се проведе на 29.10.2023 г. в 12:30 часа.

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

28.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК - Стара Загора ще се проведе на 28.10.2023 г. в 17:00 часа.

28.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК - Стара Загора ще се проведе на 28.10.2023г. в 09:00 часа.

27.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК - Стара Загора ще се проведе на 27.10.2023г. в 14:00 часа.

26.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК - Стара Загора ще се проведе на 26.10.2023г. в 15:00 часа.

25.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК - Стара Загора ще се проведе на 25.10.2023г. в 15:00 часа.

25.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК - Стара Загора ще се проведе на 25.10.2023г. в 12:30 часа.

24.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК - Стара Загора ще се проведе на 24.10.2023г. в 12:30 часа.

23.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК - Стара Загора ще се проведе на 23.10.2023г. в 12:30 часа.

22.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК - Стара Загора ще се проведе на 22.10.2023г. в 15:30 часа.

21.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК - Стара Загора ще се проведе на 21.10.2023г. в 13:00 часа.

20.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК - Стара Загора ще се проведе на 20.10.2023г. 13:30 часа.

19.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК - Стара Загора ще се проведе на 19.10.2023г. 12:00 часа.

17.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК - Стара Загора ще се проведе на 17.10.2023г. 12:00 часа.

16.10.2023

ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА СИК

ОИК Стара Загора уведомява, че обучението на Секционните избирателни комисии ще се проведе в Концертна зала на Културен център „Стара Загора“, бул. „Цар Симеон Велики“ №108 (сграда Областна администрация)

 

Обучението ще се проведе по следния график:

 

На 21.10.2023 г. (събота):

от 09:00 ч. до 11:00 ч. – СИК от № 001 до № 050 включително

 

На 22.10.2023 г. (неделя):

от 10:00 ч. до 12:00 ч. – СИК от № 151 до № 212 включително

от 13:00 ч. до 15:00 ч. – СИК от № 051 до № 100 включително

от 16:00 ч. до 18:00 ч. – СИК от № 101 до № 150 включително

16.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК - Стара Загора ще се проведе на 16.10.2023г. 12:00 часа.

15.10.2023

График за дистанционни обучения за работа с машина за гласуване

Моля, изберете конкретния ден и час за присъединяване към обученията, като кликнете върху - 'Click here to join the meeting'!

ДАТА И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ ЛИНК КЪМ ОБУЧЕНИЕТО
1. 16 октомври 2023 г. (понеделник) Microsoft Teams meeting
  от 17:00 до 17:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 353 234 923 897 
    Passcode: EWZ6ow 
2. 16 октомври 2023 г. (понеделник) Microsoft Teams meeting
  от 18:00 до 18:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 319 764 785 407 
    Passcode: KHwBrL 
3. 16 октомври 2023 г. (понеделник) Microsoft Teams meeting
  от 19:00 до 19:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 387 925 035 510 
    Passcode: P2afxk 
4. 17 октомври 2023 г. (вторник) Microsoft Teams meeting
  от 17:00 до 17:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 362 684 398 379 
    Passcode: QEatP9 
5. 17 октомври 2023 г. (вторник) Microsoft Teams meeting
  от 18:00 до 18:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 342 492 580 985 
    Passcode: LJzx2m 
6. 17 октомври 2023 г. (вторник) Microsoft Teams meeting
  от 19:00 до 19:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 338 384 937 46 
    Passcode: Wt2RBU 
7. 18 октомври 2023 г. (сряда) Microsoft Teams meeting
  от 17:00 до 17:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 360 863 499 707 
    Passcode: SZvKDj 
8. 18 октомври 2023 г. (сряда) Microsoft Teams meeting
  от 18:00 до 18:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 324 780 537 601 
    Passcode: YKJAXT 
9. 18 октомври 2023 г. (сряда) Microsoft Teams meeting
  от 19:00 до 19:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 384 101 028 204 
    Passcode: mu4ZzL 
10. 19 октомври 2023 г. (четвъртък) Microsoft Teams meeting
  от 17:00 до 17:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 317 314 062 653 
    Passcode: QXYGjC 
11. 19 октомври 2023 г. (четвъртък) Microsoft Teams meeting
  от 18:00 до 18:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 351 936 722 510 
    Passcode: PKYJFA 
12. 19 октомври 2023 г. (четвъртък) Microsoft Teams meeting
  от 19:00 до 19:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 318 086 235 475 
    Passcode: NuCWdQ 
13. 20 октомври 2023 г. (петък) Microsoft Teams meeting
  от 17:00 до 17:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 328 327 545 831 
    Passcode: 2Nay82 
14. 20 октомври 2023 г. (петък) Microsoft Teams meeting
  от 18:00 до 18:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 345 087 211 829 
    Passcode: iXSCey 
15. 20 октомври 2023 г. (петък) Microsoft Teams meeting
  от 19:00 до 19:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 324 575 468 614 
    Passcode: keghro 
16. 21 октомври 2023 г. (събота) Microsoft Teams meeting
  от 10:00 до 10:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 330 008 860 726 
    Passcode: 9c4JyS 
17. 21 октомври 2023 г. (събота) Microsoft Teams meeting
  от 11:00 до 11:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 346 144 268 620 
    Passcode: GLYhG7 
18. 21 октомври 2023 г. (събота) Microsoft Teams meeting
  от 12:00 до 12:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 319 092 895 938 
    Passcode: MRxnoR 
19. 21 октомври 2023 г. (събота) Microsoft Teams meeting
  от 16:00 до 16:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 323 234 523 850 
    Passcode: rhpmv4 
20. 21 октомври 2023 г. (събота) Microsoft Teams meeting
  от 17:00 до 17:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 398 168 282 046 
    Passcode: rhf3R4 
21. 21 октомври 2023 г. (събота) Microsoft Teams meeting
  от 18:00 до 18:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 336 870 748 600 
    Passcode: HiRpRB 
22. 21 октомври 2023 г. (събота) Microsoft Teams meeting
  от 19:00 до 19:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 333 037 192 38 
    Passcode: oNxNc2 
23. 22 октомври 2023 г. (неделя) Microsoft Teams meeting
  от 10:00 до 10:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 365 212 671 479 
    Passcode: MoFFyv 
24. 22 октомври 2023 г. (неделя) Microsoft Teams meeting
  от 11:00 до 11:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 393 693 344 100 
    Passcode: Dry5CX 
25. 22 октомври 2023 г. (неделя) Microsoft Teams meeting
  от 12:00 до 12:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 333 937 853 834 
    Passcode: JJjYSC 
26. 22 октомври 2023 г. (неделя) Microsoft Teams meeting
  от 16:00 до 16:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 373 658 124 13 
    Passcode: bcPdPa 
27. 22 октомври 2023 г. (неделя) Microsoft Teams meeting
  от 17:00 до 17:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 381 443 486 722 
    Passcode: tSaqVH 
28. 22 октомври 2023 г. (неделя) Microsoft Teams meeting
  от 18:00 до 18:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 315 301 573 022 
    Passcode: 4wopM2 
29. 22 октомври 2023 г. (неделя) Microsoft Teams meeting
  от 19:00 до 19:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 365 953 275 341 
    Passcode: 8mZvAP 
30. 23 октомври 2023 г. (понеделник) Microsoft Teams meeting
  от 17:00 до 17:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 394 833 126 023 
    Passcode: 6mGzR8 
31. 23 октомври 2023 г. (понеделник) Microsoft Teams meeting
  от 18:00 до 18:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 367 304 252 57 
    Passcode: JdAVzD 
32. 23 октомври 2023 г. (понеделник) Microsoft Teams meeting
  от 19:00 до 19:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 387 219 525 726 
    Passcode: YVfMiz 
33. 24 октомври 2023 г. (вторник) Microsoft Teams meeting
  от 17:00 до 17:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 324 395 024 057 
    Passcode: ZSn6Tm 
34. 24 октомври 2023 г. (вторник) Microsoft Teams meeting
  от 18:00 до 18:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 390 211 947 905 
    Passcode: PLbw9d 
35. 24 октомври 2023 г. (вторник) Microsoft Teams meeting
  от 19:00 до 19:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 367 724 912 894 
    Passcode: Snu54Q 
36. 25 октомври 2023 г. (сряда) Microsoft Teams meeting
  от 17:00 до 17:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 321 921 910 724 
    Passcode: DFT7qQ 
37. 25 октомври 2023 г. (сряда) Microsoft Teams meeting
  от 18:00 до 18:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 351 220 102 507 
    Passcode: NP4QmD 
38. 25 октомври 2023 г. (сряда) Microsoft Teams meeting
  от 19:00 до 19:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 322 663 598 199 
    Passcode: SX3fg2 
39. 26 октомври 2023 г. (четвъртък) Microsoft Teams meeting
  от 17:00 до 17:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 352 277 023 399 
    Passcode: XnXaMb 
40. 26 октомври 2023 г. (четвъртък) Microsoft Teams meeting
  от 18:00 до 18:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 361 394 876 839 
    Passcode: CXPeBE 
41. 26 октомври 2023 г. (четвъртък) Microsoft Teams meeting
  от 19:00 до 19:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 341 739 232 635 
    Passcode: 6zPWJp 
15.10.2023

Методически указания на Централната избирателна комисия

Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден При гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден При гласуване с хартиени бюлетини

12.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК - Стара Загора ще се проведе на 12.10.2023г. 16:00 часа.

10.10.2023

Предпечатни образци на бюлетините за гласуване

Ha ocнование т. 7 oт Решение No 1979-MИ oт 18.08.2023 г. на ЦИК ОИК Стара Загора публикува предпечатни образци на бюлетините за гласуване:

 

Общински съветници в Община Стара Загора

Кмет на Община Стара Загора

Кмет на кметство АРНАУТИТО

Кмет на кметство БОГОМИЛОВО

Кмет на кметство БОРИЛОВО

Кмет на кметство БРАТЯ КУНЧЕВИ

Кмет на кметство БЪДЕЩЕ

Кмет на кметство ГОРНО БОТЕВО

Кмет на кметство ДЪЛБОКИ

Кмет на кметство ЕЛЕНИНО

Кмет на кметство ЗАГОРЕ

Кмет на кметство ЗМЕЙОВО

Кмет на кметство КАЛИТИНОВО

Кмет на кметство КАЛОЯНОВЕЦ

Кмет на кметство КИРИЛОВО

Кмет на кметство КОЛЕНА

Кмет на кметство ЛЯСКОВО

Кмет на кметство МАДЖЕРИТО

Кмет на кметство МАЛКА ВЕРЕЯ

Кмет на кметство МАЛКО КАДИЕВО

Кмет на кметство МИХАЙЛОВО

Кмет на кметство МОГИЛА

Кмет на кметство ОРЯХОВИЦА

Кмет на кметство ПАМУКЧИИ

Кмет на кметство ПЕТРОВО

Кмет на кметство ПЛОСКА МОГИЛА

Кмет на кметство ПРЕСЛАВЕН

Кмет на кметство ПШЕНИЧЕВО

Кмет на кметство РАКИТНИЦА

Кмет на кметство САМУИЛОВО

Кмет на кметство ХАН АСПАРУХОВО

Кмет на кметство СТАРОЗАГОРСКИ БАНИ

Кмет на кметство СТРЕЛЕЦ

Кмет на кметство СУЛИЦА

Кмет на кметство ХРИСТИЯНОВО

Кмет на кметство ХРИЩЕНИ

Кмет на кметство ЯВОРОВО

10.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК - Стара Загора ще се проведе на 10.10.2023г. 16:00 часа.

08.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК - Стара Загора ще се проведе на 09.10.2023г. 12:00 часа

07.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Стара Загора ще се проведе на 07.10.2023 г. от 11:00 ч.

06.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Стара Загора ще се проведе на 06.10.2023 г. от 15:30 ч.

03.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Стара Загора ще се проведе на 03.10.2023 г. от 15:30 ч.

01.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Стара Загора ще се проведе на 01.10.2023 г. от 16:00 ч.

29.09.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Стара Загора ще се проведе на 30.09.2023 г. от 13:30 ч.

28.09.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Стара Загора ще се проведе на 28.09.2023 г. от 16:30 ч.

27.09.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Стара Загора ще се проведе на 27.09.2023 г. от 14:00 ч

26.09.2023

Съобщение

Тегленето на жребия за реда на представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалния център на БНР – Радио Стара Загора в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в Община Стара Загора, ще се проведе на 27 септември 2023 г. от 14:00 часа в сградата на Областна администрация – Стара Загора, с адрес: гр.Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ №108

 

26.09.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Стара Загора ще се проведе на 26.09.2023 г. от 17:30 ч

25.09.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Стара Загора ще се проведе на 25.09.2023 г. от 16:00 ч

24.09.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Стара Загора ще се проведе на 24.09.2023 г. от 14:00 ч

19.09.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Стара Загора ще се проведе на 19.09.2023 г. от 16:30 ч

19.09.2023

Съобщение

На 19 септември 2023 г. ОИК Стара Загора започва да приема документи за регистрация на кандидатските листи в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

Приемането на документите ще се извършва всеки календарен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч.

Крайният срок за регистрация на кандидатските листи в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. е до 17.00 ч. на 26 септември 2023 г.

18.09.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Стара Загора ще се проведе на 18.09.2023 г. от 17:30 ч.

17.09.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Стара Загора ще се проведе на 17.09.2023 г. от 17:00 ч.

16.09.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Стара Загора ще се проведе на 16.09.2023 г. от 17:00 ч.

15.09.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Стара Загора ще се проведе на 15.09.2023 г. от 12:30 ч.

14.09.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Стара Загора ще се проведе на 14.09.2023 г. от 12:00 ч.

13.09.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Стара Загора ще се проведе на 13.09.2023 г. от 12:15 ч.

11.09.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Стара Загора ще се проведе на 11.09.2023 г. от 12:00 ч.

10.09.2023

Съобщение

Крайният срок за регистрация на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. е до 17.00 ч. на 18 септември 2023 г.

09.09.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК Стара Загора ще се проведе на 09.09.2023 г. от 12:00 ч.

09.09.2023

Съобщение

Приемно време на ОИК - СТАРА ЗАГОРА: 

Всеки календарен ден /от понеделник до неделя вкл./, от 9.00 часа до 17.00 часа!

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 282-МИ / 17.05.2024

  относно: Обявяване за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.

 • № 281-МИ / 08.05.2024

  относно: Прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.

 • № 280-МИ / 08.05.2024

  относно: Отлагане на вземане на решение за прекратяване мандата на общински съветник до постъпване в ОИК на заверен препис от влязла в сила присъда.

всички решения