22.02.2024

Съобщение

Заседанието на ОИК - Стара Загора ще се проведе на 22.02.2024 г. в 12:00 часа.

04.11.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК - Стара Загора ще се проведе на 04.11.2023 г. в 14:00 часа.

03.11.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК - Стара Загора ще се проведе на 03.11.2023 г. в 14:00 часа.

02.11.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК - Стара Загора ще се проведе на 02.11.2023 г. в 12:30 часа.

01.11.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК - Стара Загора ще се проведе на 01.11.2023 г. в 14:00 часа.

29.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК - Стара Загора ще се проведе на 29.10.2023 г. в 12:30 часа.

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

28.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК - Стара Загора ще се проведе на 28.10.2023 г. в 17:00 часа.

28.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК - Стара Загора ще се проведе на 28.10.2023г. в 09:00 часа.

27.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК - Стара Загора ще се проведе на 27.10.2023г. в 14:00 часа.

26.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК - Стара Загора ще се проведе на 26.10.2023г. в 15:00 часа.

25.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК - Стара Загора ще се проведе на 25.10.2023г. в 15:00 часа.

25.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК - Стара Загора ще се проведе на 25.10.2023г. в 12:30 часа.

24.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК - Стара Загора ще се проведе на 24.10.2023г. в 12:30 часа.

23.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК - Стара Загора ще се проведе на 23.10.2023г. в 12:30 часа.

22.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК - Стара Загора ще се проведе на 22.10.2023г. в 15:30 часа.

21.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК - Стара Загора ще се проведе на 21.10.2023г. в 13:00 часа.

20.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК - Стара Загора ще се проведе на 20.10.2023г. 13:30 часа.

19.10.2023

Съобщение

Заседанието на ОИК - Стара Загора ще се проведе на 19.10.2023г. 12:00 часа.

Календар

Решения

  • № 272-МИ / 14.11.2023

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Общински съветник от Общински съвет Стара Загора и обявяване за избран за общински съветник, следващия в листата на БСДП

  • № 271-МИ / 05.11.2023

    относно: Анулиране на потвърдена разписка на протокол на СИК

  • № 270-МИ / 05.11.2023

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЯВОРОВО

всички решения