Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 417
Стара Загора, 18.01.2019

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 416-МИ/НР от 18.01.2019г. на ОИК Стара Загора

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от ИК във връзка с Решение № 416-МИ/НР от 18.01.2019г., Общинската избирателна комисия       

      

                                                                                            РЕШИ:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 416-МИ/НР от 18.01.2019г. на ОИК, като в наименованието на кметството да се чете „Памукчии“ вместо „Ракитница“, както неправилно е изписано в решението.

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 87, ал.2 от ИК и същото може да се обжалва по реда на ИК.

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Веселина Иванова Андреева

* Публикувано на 01.02.2019 в 12:32 часа

Календар

Решения

  • № 418 / 25.06.2019

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на Райчо Димитров Стоев – кмет на кметство с. Яворово, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

  • № 417 / 18.01.2019

    относно: Поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 416-МИ/НР от 18.01.2019г. на ОИК Стара Загора

  • № 416 / 18.01.2019

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на Георги Атанасов Празов – кмет на кметство с. Памукчии, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

всички решения