Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 117 - МИ
Стара Загора, 30.09.2019

ОТНОСНО: Одобряване на графичните файлове с предпечат на хартиените бюлетини по изборни райони.

На 30.09.2019г. в ОИК Стара Загора постъпиха графични файлове на хартиените бюлетини по изборни райони за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019г. в Община Стара Загора, както следва:

1. Графичен файл с предпечат на хартиената бюлетина за общински съветници в Община Стара Загора;

2. Графичен файл с предпечат на хартиената бюлетина за Кмет на Община Стара Загора

3. Графични файлове с предпечат на хартиените бюлетини за всяко от кметствата в Община Стара Загора, в които ще се провеждат избори за кмет на кметство, а именно: с. Богомилово; с. Братя Кунчеви; с. Горно Ботево; с. Дълбоки; с. Еленино; с. Загоре; с. Змейово; с. Калитиново; с. Калояновец; с. Кирилово; с. Маджерито; с. Малка Верея; с. Могила; с. Оряховица; с. Преславен; с. Хан Аспарухово; с. Хрищени.

След като се запозна с графичните файлове на хартиените бюлетини, описани по-горе, ОИК Стара Загора установи, че същите съответстват на регистрираните кандидатски листи, кандидати за кмет на Община и на кметства в Община Стара Загора.

Предвид горното на основание на чл. 85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.9 и Решение № 993-МИ от 07.09.2019г. на ЦИК, ОИК Стара Загора

  

Р Е Ш И:

УТВЪРЖДАВА графичните файлове с предпечат на хартиените бюлетини по изборни райони за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019г. в Община Стара Загора, както следва: 

1. Графичен файл с предпечат на хартиената бюлетина за общински съветници в Община Стара Загора;

2. Графичен файл с предпечат на хартиената бюлетина за кмет на Община Стара Загора

3. Графични файлове с предпечат на хартиените бюлетини за всяко от кметствата в Община Стара Загора, в които ще се провеждат избори за кмет на кметство, а именно: с. Богомилово; с. Братя Кунчеви; с. Горно Ботево; с. Дълбоки; с. Еленино; с. Загоре; с. Змейово; с. Калитиново; с. Калояновец; с. Кирилово; с. Маджерито; с. Малка Верея; с. Могила; с. Оряховица; с. Преславен; с. Хан Аспарухово; с. Хрищени.

ОДОБРЯВА тиража на хартиените бюлетини по изборни райони за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019г. в Община Стара Загора, както следва:

Вид бюлетина

Населено място

Тираж

общински съветници

СТАРА ЗАГОРА

156500

кмет на община

СТАРА ЗАГОРА

156500

кмет на кметство

БОГОМИЛОВО

1300

кмет на кметство

БРАТЯ КУНЧЕВИ

600

кмет на кметство

ГОРНО БОТЕВО

600

кмет на кметство

ДЪЛБОКИ

1200

кмет на кметство

ЕЛЕНИНО

500

кмет на кметство

ЗАГОРЕ

700

кмет на кметство

ЗМЕЙОВО

500

кмет на кметство

КАЛИТИНОВО

700

кмет на кметство

КАЛОЯНОВЕЦ

700

кмет на кметство

КИРИЛОВО

500

кмет на кметство

МАДЖЕРИТО

400

кмет на кметство

МАЛКА ВЕРЕЯ

400

кмет на кметство

МОГИЛА

600

кмет на кметство

ОРЯХОВИЦА

600

кмет на кметство

ПРЕСЛАВЕН

500

кмет на кметство

ХАН АСПАРУХОВО

900

кмет на кметство

ХРИЩЕНИ

1500

 Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Междну Бехчет Халид

* Публикувано на 30.09.2019 в 12:31 часа

Календар

Решения

  • № 141 - МИ / 17.10.2019

    относно: Жалба от Недялко Димитров Ангелов, упълномощен представител на партия Българска Социалдемократическа Партия относно нарушения по чл.183, ал.5 от ИК.

  • № 140 - МИ / 17.10.2019

    относно: Упълномощаване на членове от ОИК Стара Загора, които да предадат на ТЗ на ГД „ГРАО“ избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите, за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК и други нарушения на ИК.

  • № 139 - МИ / 17.10.2019

    относно: Замяна на председатели, зам.-председатели, секретари и членове на СИК, предложени от ръководствата на коалиция „Обединени патриоти“, коалиция „БСП за България“, ПП ВОЛЯ и ПП ГЕРБ в Община Стара Загора.

всички решения