Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 127 - МИ
Стара Загора, 09.10.2019

ОТНОСНО: Определяне на помещения за приемане на СИК в изборния ден във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.; определяне на помещения за настаняване на изчислителния пункт на преброителя; определяне на маршрутите за движение на представителите на СИК при предаване на протоколите на СИК в ОИК.

На основание чл. 85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс, ОИК Стара Загора

 

Р Е Ш И:

За произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г., на ОИК Стара Загора е необходимо да бъдат предоставени за ползване следните помещения:

 1. Фоайе, находящо се на ет.1 в Регионална библиотека „Захарий Княжески“, гр. Стара Загора, бул. „Руски“ № 44, където да бъдат създадени необходимите условия за престоя на членовете на СИК, които предават протоколите в Общинска избирателна комисия.
 2. Зала „Захарий Княжески“, находяща се в Регионална библиотека „Захарий Княжески“, гр. Стара Загора, бул. „Руски“ № 44, ведно със сервизните помещения към нея. В залата ще бъдат настанени изчислителния пункт на преброителя – 15 броя работни места – оператори, 1 бр. отговорник; 1 бр. системен администратор и 1 бр. сервизен инженер; членовете на ОИК – 10 броя работни места и места за настаняване застъпници, наблюдатели, представители на политически партии, представители на СМО и др. В залата да бъде осигурен достъп до интернет мрежа.

ОИК определя следния маршрут за движение на представителите на СИК при приемането на протоколите на СИК на 27.10.2019г. и 28.10.2019г.: вход - централен вход на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ /от тунела на бул. „Руски“ – партер/, настаняване във фоайе, находящо се на ет.1. Влизане в изчислителния пункт от южната част (южен вход) на залата. Напускане на изчислителния пункт от северния вход на залата. Напускане на сградата на Регионална библиотека през централен вход. Чувалите с бюлетините, канцеларски материали и копирните устройства ще се предават в административната сграда на Община Стара Загора.

Горното решение да се изпрати за сведение и изпълнение на Кмета на Община Стара Загора, Директора на ОД на МВР Стара Загора, до Директора на ИО – клон Стара Загора и до Директора на Регионална библиотека „Захарий Княжески“.

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Междну Бехчет Халид

* Публикувано на 09.10.2019 в 18:15 часа

Календар

Решения

 • № 141 - МИ / 17.10.2019

  относно: Жалба от Недялко Димитров Ангелов, упълномощен представител на партия Българска Социалдемократическа Партия относно нарушения по чл.183, ал.5 от ИК.

 • № 140 - МИ / 17.10.2019

  относно: Упълномощаване на членове от ОИК Стара Загора, които да предадат на ТЗ на ГД „ГРАО“ избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите, за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК и други нарушения на ИК.

 • № 139 - МИ / 17.10.2019

  относно: Замяна на председатели, зам.-председатели, секретари и членове на СИК, предложени от ръководствата на коалиция „Обединени патриоти“, коалиция „БСП за България“, ПП ВОЛЯ и ПП ГЕРБ в Община Стара Загора.

всички решения