Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 17 - МИ
Стара Загора, 11.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на независим кандидат за кмет на кметство с.Еленино

Постъпило е предложение (Приложение № 64-МИ) на Инициативен комитет за регистрация на независим кандидат за кмет на кметство с.Еленино, общ. Стара Загора в изборите за кмет на кметство с. Еленино, общ. Стара Загора на 27.10.2019г. – Съби Иванов Димов, постоянен адрес: с. Еленино, общ. Стара Загора.

Към предложението са приложени следните документи:  Заявление-декларация, съгласно Приложение №65-МИ, подписано от Съби Иванов Димов;  Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат; Приемо-предавателна разписка от 11.09.2019г. за извършена проверка от ТЗ „ГРАО“ – Стара Загора.

На основание на чл. 85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.14 във вр. с чл.418 от ИК, във връзка с Решение №645-МИ от 22.08.2019г. на ЦИК, ОИК Стара Загора

 

Р Е Ш И :

 

РЕГИСТРИРА независим кандидат за кмет на кметство с. Еленино, общ. Стара Загора за изборите за кмет на кметство с. Еленино, общ. Стара Загора на 27.10.2019г. – Съби Иванов Димов, постоянен адрес: с. Еленино, общ. Стара Загора.

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Междну Бехчет Халид

* Публикувано на 11.09.2019 в 19:14 часа

Календар

Решения

  • № 96 - МИ / 23.09.2019

    относно: Определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио – и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 27 октомври 2019 г.

  • № 95 - МИ / 23.09.2019

    относно: Регистрация на кандидати за общински съветници от кандидатската листа на Партия Политическо Движение Социалдемократи в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. в Община Стара Загора.

  • № 94 - МИ / 23.09.2019

    относно: Регистрация на кандидат за кмет на Община Стара Загора, издигнат от Партия Политическо Движение Социалдемократи в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. в Община Стара Загора.

всички решения