Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 95 - МИ
Стара Загора, 23.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на кандидати за общински съветници от кандидатската листа на Партия Политическо Движение Социалдемократи в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. в Община Стара Загора.

Постъпило е предложение (Приложение №62-МИ) за регистрация на кандидати за общински съветници от кандидатската листа на Партия Политическо Движение Социалдемократи, представлявана от Елена Маргаритова Нонева чрез Стефан Ганчев Кехайов в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. в Община Стара Загора.

Към предложението са приложени следните документи: заверено копие на пълномощно; Заявления-декларации (Приложение №65-МИ) – 25 бр., подписани от всеки един от кандидатите.

От съвкупната преценка на представените по-горе документи ОИК Стара Загора, счита, че са спазени изискванията на чл.414, ал. 1, т. 1 и 3 от ИК, поради което и на основание на чл. 85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.14 и чл.417, ал.1 от ИК във връзка с Решение № 49-МИ/14.09.2019 г. на ОИК Стара Загора, ОИК Стара Загора

 

Р Е Ш И :

 

РЕГИСТРИРА кандидатите за общински съветници от кандидатската листа на Партия Политическо Движение Социалдемократи в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. в Община Стара Загора, както следва:

 

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

1

Елена

Маргаритова

Нонева

2

Стефан

Ганчев

Кехайов

3

Керка

Динева

Николова

4

Койчо

Динчев

Койчев

5

Жанета

Иванова

Бюйлекова

6

Иван

Тодоров

Комилев

7

Маргарита

Иванова

Янчева

8

Атанас

Стоянов

Янев

9

Таня

Иванова

Славова

10

Антон

Петков

Солуков

11

Тодорка

Георгиева

Петрова

12

Милен

Евгениев

Минев

13

Веселин

Иванов

Гайдаров

14

Тодор

Симеонов

Тодоров

15

Силвия

Иванова

Иванова

16

Стойчо

Василев

Стойчев

17

Диана

Тенева

Петкова- Колева

18

Георги

Иванов

Гичев

19

Станка

Чернева

Радичкова

20

Наско

Асенов

Велев

21

Кристина

Драгостинова

Йовчева

22

Леко

Маринов

Леков

23

Анастасия

Димитрова

Петкова

24

Еленка

Василева

Динева

25

Кирил

Савов

Барбаров

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Междну Бехчет Халид

* Публикувано на 23.09.2019 в 20:56 часа

Календар

Решения

  • № 141 - МИ / 17.10.2019

    относно: Жалба от Недялко Димитров Ангелов, упълномощен представител на партия Българска Социалдемократическа Партия относно нарушения по чл.183, ал.5 от ИК.

  • № 140 - МИ / 17.10.2019

    относно: Упълномощаване на членове от ОИК Стара Загора, които да предадат на ТЗ на ГД „ГРАО“ избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите, за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК и други нарушения на ИК.

  • № 139 - МИ / 17.10.2019

    относно: Замяна на председатели, зам.-председатели, секретари и членове на СИК, предложени от ръководствата на коалиция „Обединени патриоти“, коалиция „БСП за България“, ПП ВОЛЯ и ПП ГЕРБ в Община Стара Загора.

всички решения