"БСП лява България-за Стара Загора"

Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет№ на удостоверение
Весела Красимирова Дачева1/15.10.2015
Евгени Иванов Буюклиев2/15.10.2015
Мариана Пенева Борисова3/15.10.2015
Елена Иванова Буюклиева4/15.10.2015
Искра Стефчева Герганова5/15.10.2015
Драгомир Динев Шишев6/15.10.2015
Спас Сребринов Лилковски7/15.10.2015
Мария Илиева Тодорова8/15.10.2015
Итка Христова Танева9/15.10.2015
Петър Русев Петров10/15.10.2015
Янек Ганев Ганев11/15.10.2015
Радостина Тонева Георгиева12/15.10.2015
Иван Гичев Иванов13/15.10.2015
Цанка Недялкова Маркова14/15.10.2015
Красимир Христов Жеков15/15.10.2015
Кера Желева Ранова16/15.10.2015
Димитринка Тодорова Германова17/15.10.2015
Радост Иванова Тодорова18/15.10.2015
Катя Стоянова Желязкова19/15.10.2015
Жека Желязкова Рашева20/15.10.2015
Мария Цветкова Колева21/15.10.2015
Илия Пешев Радилов22/15.10.2015
Тянка Иванова Монева23/15.10.2015
Мариана Славова Филипова24/15.10.2015
Стефка Вълкова Дойчева25/15.10.2015
Стефка Колева Димитрова26/15.10.2015
Таньо Димитров Танев27/15.10.2015
Кирчо Манолов Манолов28/15.10.2015
Зоя Господинова Петкова29/15.10.2015
Йорданка Кондова Донева30/15.10.2015
Стефанка Костадинова Петкова31/15.10.2015
Георги Ангелов Гюзлев32/15.10.2015
Маргарита Николова Тотева33/15.10.2015
Иванка Пенчева Бонева34/15.10.2015
Събка Тотева Костадинова35/15.10.2015
Вероника Петкова Петкова36/15.10.2015
Гергана Росенова Димитрова37/15.10.2015
Ивайло Тодоров Христов38/15.10.2015
Теодора Желязкова Ангелова39/15.10.2015
Бианка Денева Станчева40/15.10.2015
Петко Дочев Танев41/15.10.2015
Павлин Ченков Ченков42/15.10.2015
Вълчо Петков Георгиев43/15.10.2015
Петя Сашкова Велчева44/15.10.2015
Динка Димова Далакова45/15.10.2015
Минка Стоянова Велчева46/15.10.2015
Петя Нейкова Владева47/15.10.2015
Любомир Динков Христов48/15.10.2015
Константина Георгиева Канелова49/15.10.2015
Динка Милева Динева50/15.10.2015
Йордан Захариев Боев51/15.10.2015
Добрина Петкова Маринова52/15.10.2015
Антоанета Христова Нанкова53/15.10.2015
Стоянка Видева Генова54/15.10.2015
Калоян Младенов Колев55/15.10.2015
Йовка Неделчева Неделчева56/15.10.2015
Стоянка Николова Коева57/15.10.2015
Красимира Русева Иванова58/15.10.2015
Русимир Русев Иванов59/15.10.2015
Валя Иванова Рачева60/15.10.2015
Мария Маркова Чипева61/15.10.2015
Владимир Иванов Банов62/15.10.2015
Недялка Димитрова Митрева63/15.10.2015
Христина Маринова Пинаовска64/15.10.2015
Кирилка Петрова Илиева65/15.10.2015
Димитър Бонев Димитров66/15.10.2015
Николай Василев Пейчев67/15.10.2015
Ваня Василева Иванова68/15.10.2015
Гергана Петкова Костадинова69/15.10.2015
Донка Желязкова Динева70/15.10.2015
Мариела Ангелова Ангелова71/15.10.2015
Весела Томова Георгиева72/15.10.2015
Радослав Василев Радев73/15.10.2015
Пламен Колев Запрянов74/15.10.2015
Калоян Дончев Дончев75/15.10.2015
Мария Николова Алкова76/15.10.2015
Снежана Кралева Колева77/15.10.2015
Николай Ивайлов Петков78/15.10.2015
Ваня Георгиева Байчева79/15.10.2015
Анка Ангелова Ламбева80/15.10.2015
Ваня Иванова Георгиева81/15.10.2015
Магдалена Велева Велева82/15.10.2015
Борислава Мартинова Меразчиева83/15.10.2015
Златинка Калчева Кралева - анулиран84/15.10.2015
Дайана Иванова Консулова85/15.10.2015
Петър Николаев Колев86/15.10.2015
Дора Господинова Кукучева87/15.10.2015
Диньо Георгиев Узунов88/15.10.2015
Петър Маринов Петров89/15.10.2015
Траян Миленов Бакалов90/15.10.2015
Славка Христова Иванова91/15.10.2015
Атанас Митев Тянков92/15.10.2015
Димитър Георгиев Динков93/15.10.2015
Симеон Иванов Иванов94/15.10.2015
Яна Минева Димова95/15.10.2015
Демир Керимов Керимов96/15.10.2015
Димчо Ралинов Димчев97/15.10.2015
Наско Иванов Пенев98/15.10.2015
Цветелин Стефанов Миндов - анулиран99/15.10.2015
Станимира Иванова Лазарова - анулиран100/15.10.2015
Тонка Ганева Тонева101/15.10.2015
Пена Танева Генова102/15.10.2015
Иван Николов Ламбев103/15.10.2015
Тотьо Кръстев Тотев104/15.10.2015
Мануела Димова Димова105/15.10.2015
Звездомира Наскова Зафирова - анулиран106/15.10.2015
Иван Николаев Иванов107/15.10.2015
Иван Живков Николов108/15.10.2015
Пламен Цветков Алексиев109/15.10.2015
Тинка Минчева Славова110/15.10.2015
Росица Стефанова Динева111/15.10.2015
Биляна Динева Пенева112/15.10.2015
Иван Недев Иванов113/15.10.2015
Магдалена Алексиева Иванова114/15.10.2015
Жанета Стоянова Христова115/15.10.2015
Красимира Желязкова Йовчева116/15.10.2015
Росен Динев Шивачев117/15.10.2015
Мария Кирилова Вълчева118/15.10.2015
Жана Колева Георгиева - анулиран119/15.10.2015
Мустафа Алиев Демирев120/15.10.2015
Димитър Иванов Кацаров121/15.10.2015
Вълкан Атанасов Вълканов122/15.10.2015
Живко Атанасов Тишев123/15.10.2015
Милена Петрова Генова124/15.10.2015
Милена Стоянова Богданова125/15.10.2015
Найден Енчев Найденов126/15.10.2015
Натали Михайлова Михайлова127/15.10.2015
Радостина Нонева Хазърова128/15.10.2015
Виолета Василева Дечева129/15.10.2015
Пламен Тодоров Милков130/15.10.2015
Ганчо Христов Минчев131/15.10.2015
Енчо Веселинов Апостолов132/15.10.2015
Енчо Петров Гочев133/15.10.2015
Демир Георгиев Матев134/15.10.2015
Ангел Стефанов Иванов135/15.10.2015
Илия Силянов Асенов136/15.10.2015
Красимир Живков Бойчев137/15.10.2015
Янка Иванова Илиева138/15.10.2015
Гергана Кирчева Русанова139/15.10.2015
Русин Василев Русанов140/15.10.2015
Динка Вълчева Димитрова141/15.10.2015
Катя Георгиева Тодорова142/15.10.2015
Боряна Георгиева Лекова143/15.10.2015
Христина Костова Христова144/15.10.2015
Галина Димитрова Георгиева145/15.10.2015
Елена Ангелова Танева146/15.10.2015
Калоян Неделчев Джамбазов147/15.10.2015
Господин Христов Йовчев148/15.10.2015
Иван Илиев Митев149/15.10.2015
Жоржета Дечкова Костова150/15.10.2015
Диньо Стефанов Динев151/15.10.2015
Светла Иванова Иванова152/15.10.2015
Иван Господинов Тарълов153/15.10.2015
Ростислава Колева Петкова154/15.10.2015
Христо Георгиев Христов155/15.10.2015
Деньо Неделчев Сяров156/15.10.2015
Иванка Балева Камбурова157/15.10.2015
Бальо Ганчев Балев158/15.10.2015
Златина Христова Стефанова159/15.10.2015
Мария Колева Иванова160/15.10.2015
Жанета Михайлова Трифонова161/15.10.2015
Димка Петкова Енева162/15.10.2015
Стефка Стоянова Георгиева - анулиран163/15.10.2015
Йордан Михалев Иванов164/15.10.2015
Иванка Тодорова Господинова165/15.10.2015
Стоянка Николова Иванова166/15.10.2015
Димитър Христов Куцаров167/15.10.2015
Георги Станев Георгиев168/15.10.2015
Мария Иванова Славова169/15.10.2015
Живка Петкова Танева170/15.10.2015
Тончо Койчев Марков171/15.10.2015
Тана Тотева Стоянова172/15.10.2015
Красимира Георгиева Стоянова173/15.10.2015
Енчо Валентинов Енчев174/15.10.2015
Павлинка Ангелова Колева - анулиран175/15.10.2015
Каньо Динев Жеков176/15.10.2015
Койна Иванова Добрева177/15.10.2015
Стефанка Радева Алексиева178/15.10.2015
Марийка Динева Господинова179/15.10.2015
Христо Господинов Василев180/15.10.2015
Величка Желева Иванова181/15.10.2015
Кина Димитрова Филипова182/15.10.2015
Донка Илчева Гочева - анулиран183/15.10.2015
Донка Колева Малева184/15.10.2015
Янка Христакева Димова185/15.10.2015
Матка Иванова Русева186/15.10.2015
Ганка Колева Иванова187/15.10.2015
Донка Ганчева Колева188/15.10.2015
Елка Иванова Нейкова189/15.10.2015
Иван Атанасов Стефанов190/15.10.2015
Димитър Петров Койчев191/15.10.2015
Теньо Танев Тенев192/15.10.2015
Николина Колева Гайдарова193/15.10.2015
Димка Йовчева Пътева194/15.10.2015
Калина Иванова Стоилова195/15.10.2015
Живка Колева Петкова196/15.10.2015
Златка Тодорова Николаева197/15.10.2015
Лиляна Любенова Кузманова198/15.10.2015
Деньо Недялков Денев199/15.10.2015
Стоянка Вълчева Хубенова200/15.10.2015
Иван Киров Иванов201/15.10.2015
Фиданка Демирева Атанасова202/15.10.2015
Венета Минева Иванова203/15.10.2015
Тодорка Балева Миткова204/16.10.2015
Елена Кръстева Ралева205/16.10.2015
Деяна Белчева Денчева206/16.10.2015
Мариана Колева Николова207/21.10.2015
Русимир Русев Иванов208/21.10.2015
Деяна Белчева Денчева209/21.10.2015
Иван Николаев Иванов210/21.10.2015
Динко Янчев Динев211/21.10.2015
Иван Николов Ламбев212/21.10.2015
Николай Огнянов Пенджуров213/23.10.2015
Ваня Георгиева Филипова214/23.10.2015
Емилия Димитрова Петкова215/29.10.2015

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 418 / 25.06.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на Райчо Димитров Стоев – кмет на кметство с. Яворово, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

 • № 417 / 18.01.2019

  относно: Поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 416-МИ/НР от 18.01.2019г. на ОИК Стара Загора

 • № 416 / 18.01.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на Георги Атанасов Празов – кмет на кметство с. Памукчии, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

всички решения