Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 398
Стара Загора, 12.06.2017

ОТНОСНО: Сигнал от Пламен Стойнов

В Общинска избирателна комисия Стара Загора е постъпило Писмо с                  вх. № 419/12.06.2017г. на Централна избирателна комисия, с което е препратен по компетентност сигнал от Пламен Стойнов относно поставен билборд с текст „На 18 юни Гласувай с НЕ на увеличението на данъците.“ В сигнала е посочено, че билборда е поставен на кръстовището на бул. „Св. Патриарх Евтимий“ и ул. „Граф Н. Игнатиев“, северозападен ъгъл, за което е приложен и снимков материал. Излагат се съображения, че агитационния материал е подвеждащ за гражданите, защото никъде във въпроса за референдума не се упоменавало нищо за увеличаване на данъците.

Членове на ОИК Стара Загора извършиха проверка на място, при която беше установено, че на кръстовището на бул. „Св. Патриарх Евтимий“ и ул. „Граф Н. Игнатиев“ е поставен билборд, върху който е монтирано пано с надпис: „НА 18 ЮНИ ГЛАСУВАЙ С НЕ ПРОТИВ УВЕЛИЧАВАНЕТО НА ДАНЪЦИТЕ. КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ“.

Съгласно чл.183, ал.1, изр. второ от ИК, на всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава. В конкретния случай такова съдържание липсва. Това налага извода, че процесният агитационен материал е поставен в нарушение на разпоредбата на чл.183, ал.1 от ИК.

Разпоредбата на чл.186 от ИК предвижда, че кметът на общината, района или кметството или кметският наместник по решение на районната или общинската избирателна комисия и при необходимост със съдействие на органите на МВР премахва или изземва агитационните материали, поставени или разпространени в нарушение на кодекса.

 

Предвид гореизложеното и на основание на чл. 85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.22 от ИК, чл.186, ал.1 във връзка с чл.183, ал.1, изр. второ, §2 от ПЗР на ЗПУГДВМС и чл.16, ал.1 от ЗПУГДВМС, ОИК Стара Загора

 

 

                                                                                         Р Е Ш И:

 

ИЗПРАЩА ПО КОМПЕТЕНТНОСТ на Кмета на Община Стара Загора сигнал с вх. № 419/12.06.2017г. от Пламен Стойнов за предприемане на действия по компетентност съгласно ИК.

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Веселина Иванова Андреева

* Публикувано на 12.06.2017 в 18:02 часа

Календар

Решения

  • № 382 / 13.03.2016

    относно: Упълномощаване на членове от ОИК Стара Загора, които да предадат на ЦИК екземплярите от протокола и решенията на ОИК за избора на кмет на кметство с. Козаревец, общ. Стара Загора, екземплярите от протокола на СИК, предназначен за ЦИК, разписките от компютърната обработка на протокола на секционната избирателна комисия, копие от компютърната разпечатка на данните за протокола и решението на общинската избирателна комисия за избора на кмет на кметство с. Козаревец, общ. Стара Загора, предоставени от изчислителния пункт, два броя технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на СИК

  • № 381 / 13.03.2016

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

  • № 380 / 10.03.2016

    относно: Назначаване на застъпници в Община Стара Загора

всички решения