Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 402
Стара Загора, 17.06.2017

ОТНОСНО: Сигнал от Росица Димитрова Джамбазова, представител на собствениците на имоти в кв. „Бедечка“

В Общинска избирателна комисия Стара Загора е постъпила жалба с вх. № 424/17.06.2017г., подадена от Росица Димитрова Джамбазова, в качеството й на представител на собствениците на имоти в кв. „Бедечка“. В жалбата се твърди, че СНЦ „Бедечка“  използва партии и техните застъпници в граждански непартиен референдум. Навеждат се доводи, че това щяло да компрометира референдума и да опорочи духа на свободната воля на гражданите.

Към жалбата не е приложено пълномощно, от което да е видно, че лицето Росица Димитрова Джамбазова има представителна власт да подава жалби и сигнали от името на собствениците на имоти в кв. „Бедечка“. Липсата на надлежно упълномощаване препятства извършването на преценка за наличието на правен интерес. Правният интерес е процесуално правно понятие и се свързва с призната от АПК възможност да се търси защита срещу акт, който засяга права, свободи или законни интереси на граждани или организации. Под засягане по смисъла на чл. 120, ал. 2 от Конституцията и чл. 15, ал. 1 от АПК трябва да се разбира нарушаване или застрашаване на права, свободи или законни интереси на граждани или организации.

По изложените съображения и предвид липсата на представителна власт, се налага извода, че жалбата е подадена от лице без правен интерес.

Предвид гореизложеното и на основание на чл. 85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.22 от ИК, във връзка с §2 от ПЗР на ЗПУГДВМС, ОИК Стара Загора

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх.№ 424/17.06.2017г., подадена от Росица Димитрова Джамбазова, в качеството й на представител на собствениците на имоти в кв. „Бедечка“, като недопустима.

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Веселина Иванова Андреева

* Публикувано на 17.06.2017 в 18:33 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 414 / 18.05.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Общински съветник от Общински съвет Стара Загора и обявяване за избран за общински съветник, следващия в листата на ПП ГЕРБ

 • № 413 / 26.04.2018

  относно: Заявление за достъп по Закона за достъп до обществена информация

 • № 412 / 12.04.2018

  относно: Утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

всички решения