Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 402
Стара Загора, 17.06.2017

ОТНОСНО: Сигнал от Росица Димитрова Джамбазова, представител на собствениците на имоти в кв. „Бедечка“

В Общинска избирателна комисия Стара Загора е постъпила жалба с вх. № 424/17.06.2017г., подадена от Росица Димитрова Джамбазова, в качеството й на представител на собствениците на имоти в кв. „Бедечка“. В жалбата се твърди, че СНЦ „Бедечка“  използва партии и техните застъпници в граждански непартиен референдум. Навеждат се доводи, че това щяло да компрометира референдума и да опорочи духа на свободната воля на гражданите.

Към жалбата не е приложено пълномощно, от което да е видно, че лицето Росица Димитрова Джамбазова има представителна власт да подава жалби и сигнали от името на собствениците на имоти в кв. „Бедечка“. Липсата на надлежно упълномощаване препятства извършването на преценка за наличието на правен интерес. Правният интерес е процесуално правно понятие и се свързва с призната от АПК възможност да се търси защита срещу акт, който засяга права, свободи или законни интереси на граждани или организации. Под засягане по смисъла на чл. 120, ал. 2 от Конституцията и чл. 15, ал. 1 от АПК трябва да се разбира нарушаване или застрашаване на права, свободи или законни интереси на граждани или организации.

По изложените съображения и предвид липсата на представителна власт, се налага извода, че жалбата е подадена от лице без правен интерес.

Предвид гореизложеното и на основание на чл. 85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.22 от ИК, във връзка с §2 от ПЗР на ЗПУГДВМС, ОИК Стара Загора

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх.№ 424/17.06.2017г., подадена от Росица Димитрова Джамбазова, в качеството й на представител на собствениците на имоти в кв. „Бедечка“, като недопустима.

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Веселина Иванова Андреева

* Публикувано на 17.06.2017 в 18:33 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 382 / 13.03.2016

  относно: Упълномощаване на членове от ОИК Стара Загора, които да предадат на ЦИК екземплярите от протокола и решенията на ОИК за избора на кмет на кметство с. Козаревец, общ. Стара Загора, екземплярите от протокола на СИК, предназначен за ЦИК, разписките от компютърната обработка на протокола на секционната избирателна комисия, копие от компютърната разпечатка на данните за протокола и решението на общинската избирателна комисия за избора на кмет на кметство с. Козаревец, общ. Стара Загора, предоставени от изчислителния пункт, два броя технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на СИК

 • № 381 / 13.03.2016

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

 • № 380 / 10.03.2016

  относно: Назначаване на застъпници в Община Стара Загора

всички решения