Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 405
Стара Загора, 18.06.2017

ОТНОСНО: Сигнал от Милка Колдамова-Иванова, председател на СНЦ МОЯТА ЕОБЩИНА

В Общинска избирателна комисия Стара Загора е постъпил сигнал с вх. № 425/18.06.2017г., подаден от Милка Колдамова-Иванова, в качеството й на председател на СНЦ МОЯТА ЕОБЩИНА. В сигнала се твърди следното: бюлетините са без кочан, номер и печат; бюлетините са твърде големи за плика и няма разяснение да се сгъват; няма инструкция дали пликовете да се запечатват или не; в СИК №005 и № 054 липсват образци на бюлетини и телефони за сигнали; в комисиите масово остават по трима или по двама членове; липсват избирателни списъци, поставени на видно място в района на съответните избирателни секции.

С Решение №  4811-МР/15.06.2017г. на ЦИК сдружение с нестопанска цел с наименование „МОЯТА ЕОБЩИНА“ е регистрирано за участие с наблюдатели в местния референдум на територията на община Стара Загора, насрочен на 18 юни 2017г. Сигнала е подаден от лице с правен интерес и е допустим. Разгледан по същество обаче, е неоснователен по следните съображения:

Изискванията към бюлетините за гласуване в местен референдум са предвидени в чл.36 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление /ЗПУГДВМС/. Разпоредбата на чл.36 е императивна и не предвижда изискване за номер и печат на бюлетината за гласуване в местен референдум.

Съгласно чл.37, ал.1 от ЗПУГДВМС, гласоподавателят гласува, като отбелязва квадратчето с избрания от него отговор "да" или "не", поставя бюлетината в плика, излиза от кабината и го пуска в избирателната кутия. Разпоредбата на чл.37 от ЗПУГДВМС не предвижда изискване за начина, по който се поставя бюлетината в плика, нито съдържа изискване за неговото запечатване.

Относно искането за даване на разяснения за начина на преброяване на бюлетините, е приложимо Решение № 4726-МР от 02.05.2017г. на ЦИК, с което са приети Методически указания по прилагане на ЗПУГДВМС за произвеждане на местен референдум.

Що се отнася до твърденията, че в комисиите масово оставали по трима и по двама членове, същите са недоказани и неоснователни. Не са посочени конкретно секциите, за които се твърди това обстоятелство. Още повече, че съгласно чл.99, ал.1 от ИК, във връзка с чл.7, ал.3 и §2 от ПЗР на ЗПУГДВМС, изискването за присъствие на повече от половината от членовете на СИК е относимо към заседанията на комисията за вземане на решения.

Неоснователни са и твърденията за липса на обявени избирателни списъци. Редът за обявяване и публикуване на избирателните списъци е предвиден с разпоредбите на чл.41 и чл.42 от ИК. Със Заповед № 10-00-739/03.05.2017г. на Кмета на Община Стара Загора (публикувана на сайта на Община Стара Загора www.starazagora.bg ) са определени местата за обявяване на предварителните избирателни списъци за произвеждане на местен референдум на 18.06.2017г.

По отношение на твърденията, че в СИК № 005 и № 054 няма образци на бюлетини и телефони за сигнали, членове на ОИК Стара Загора са извършили проверка и са дадени указания за стриктно спазване на разпоредбите на ИК, ЗПУГДВМС и Методическите указания на ЦИК, приети с Решение № 4726-МР от 02.05.2017г.

Предвид гореизложеното и на основание на чл. 85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.22 от ИК, във връзка с §2 от ПЗР на ЗПУГДВМС, ОИК Стара Загора

  

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ сигнал с вх.№ 425/18.06.2017г., подаден от Милка Колдамова-Иванова, председател на СНЦ МОЯТА ЕОБЩИНА, като неоснователен и недоказан.

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Веселина Иванова Андреева

* Публикувано на 18.06.2017 в 14:29 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 382 / 13.03.2016

  относно: Упълномощаване на членове от ОИК Стара Загора, които да предадат на ЦИК екземплярите от протокола и решенията на ОИК за избора на кмет на кметство с. Козаревец, общ. Стара Загора, екземплярите от протокола на СИК, предназначен за ЦИК, разписките от компютърната обработка на протокола на секционната избирателна комисия, копие от компютърната разпечатка на данните за протокола и решението на общинската избирателна комисия за избора на кмет на кметство с. Козаревец, общ. Стара Загора, предоставени от изчислителния пункт, два броя технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на СИК

 • № 381 / 13.03.2016

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

 • № 380 / 10.03.2016

  относно: Назначаване на застъпници в Община Стара Загора

всички решения