Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 415
Стара Загора, 14.11.2018

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване пълномощията на Матей Генчев Господинов – кмет на кметство с. Ракитница, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

В ОИК Стара Загора е постъпила молба от Матей Генчев Господинов – кмет на кметство с. Ракитница, общ. Стара Загора, подадена чрез председателя на общински съвет  Стара Загора, с вх. № 445/14.11.2018г., с което същият заявява своето  желание да му бъдат прекратени предсрочно пълномощията му като кмет на кметство Ракитница.

На основание чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА същият е подал оставка с вх.№ 0343/14.11.2018г., чрез председателя на Общински съвет Стара Загора до общинската избирателна комисия, поради което пълномощията на кмета на кметство Ракитница, община Стара Загора  следва да бъдат прекратени, на основание чл. 42, ал. 4, във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗМСМА

С оглед на горното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 34 и чл. 42, ал.4 във връзка с чл.42, ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общинската избирателна комисия             

РЕШИ:

 

ПРЕКРАТЯВА предсрочно пълномощията на кмета на кметство Ракитница, община Стара Загора, област Стара Загора Матей Генчев Господинов, обявен за избран за кмет на кметство Ракитница с Решение № 319 – 21 – МИ/НР от 26.10.2015 г. на ОИК – Стара Загора

АНУЛИРА издаденото удостоверение за кмет на кметство  Ракитница, издадено от ОИК – Стара Загора.

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 87, ал.2 от ИК и същото може да се обжалва по реда на ИК.

 

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Веселина Иванова Андреева

* Публикувано на 22.11.2018 в 11:34 часа

Календар

Решения

  • № 382 / 13.03.2016

    относно: Упълномощаване на членове от ОИК Стара Загора, които да предадат на ЦИК екземплярите от протокола и решенията на ОИК за избора на кмет на кметство с. Козаревец, общ. Стара Загора, екземплярите от протокола на СИК, предназначен за ЦИК, разписките от компютърната обработка на протокола на секционната избирателна комисия, копие от компютърната разпечатка на данните за протокола и решението на общинската избирателна комисия за избора на кмет на кметство с. Козаревец, общ. Стара Загора, предоставени от изчислителния пункт, два броя технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на СИК

  • № 381 / 13.03.2016

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

  • № 380 / 10.03.2016

    относно: Назначаване на застъпници в Община Стара Загора

всички решения