Партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет№ на удостоверение
Матка Иванова Русева1/10.03.2016

Календар

Решения

всички решения