Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 271-МИ
Стара Загора, 05.11.2023

ОТНОСНО: Анулиране на потвърдена разписка на протокол на СИК

При въвеждане на данните от протокола на СИК в избирателна секция № 27-31-00-150 е установена техническа грешка, като в т.1, буква „б“ Избирателен списък – част II е въведено числото 377 вместо 0. 

  Поради гореизложеното и на основание чл.85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1,т.1 и т.26 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Стара Загора, с 13 гласа „за“

 

Р Е Ш И:

 

 1. Анулира потвърдена приемо – предавателна разписка № 2431001005 съдържа неверни данни поради погрешно въведено число в т.1, буква „б“ Избирателен списък – част II в протокола на избирателна секция № 27-31-00-150.
 2. Указва на Отговорника на изчислителния пункт към ОИК Стара Загора да издаде нова приемо – предавателна разписка с вярно отразени данни.

 

     Настоящото решение е обявено по реда на чл. 87, ал. 2 от Изборния кодекс и същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Теодора Иванова Крумова

Секретар: Милен Пеев Христов

* Публикувано на 06.11.2023 в 00:11 часа

Календар

Решения

 • № 272-МИ / 14.11.2023

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Общински съветник от Общински съвет Стара Загора и обявяване за избран за общински съветник, следващия в листата на БСДП

 • № 271-МИ / 05.11.2023

  относно: Анулиране на потвърдена разписка на протокол на СИК

 • № 270-МИ / 05.11.2023

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЯВОРОВО

всички решения