Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 272-МИ
Стара Загора, 14.11.2023

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Общински съветник от Общински съвет Стара Загора и обявяване за избран за общински съветник, следващия в листата на БСДП

В Общинска Избирателна Комисия Стара Загора е постъпило Заявление от, ЕГН Павлина Янчева Делчева - Общински съветник от БСДП, с което иска правомощията му на общински съветник да бъдат прекратени на основание на чл.30 ал.4, т.3 от ЗМСМА.

Като разгледа така подаденото Заявление, ОИК Стара Загора счита че е налице хипотезата на чл.30 ал.4 т.3 от ЗМСМА и следва да уважи подадената оставка от Павлина Янчева Делчева и да прекрати правомощията й на Общински съветник в Общински съвет Стара Загора, поради което на основание на чл.87, ал.1, т.24 от ИК във връзка с чл.30 ал.4 т.3 и ал.7 от ЗМСМА

                                                                                             Р Е Ш И :

 1. Прекратява пълномощията на Павлина Янчева Делчева, на основание на чл. чл.30 ал.4 т.3 от ЗМСМА, като Общински съветник в Общински съвет Стара Загора.

Прекратяването на правомощията е от датата на влизане на настоящото решение в законна сила.

 

 1. На основание на чл.87, ал.1, т.24 от ИК и чл.30, ал.7 от ЗМСМА обявява за избран за Общински съветник в Общински съвет Стара Загора, следващия от листата на БСДП – Ивайло Красимиров Георгиев.

 

Пълномощията на новоизбрания общински съветник възникват от деня на полагането на клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА. Полагането на клетвата се удостоверява с подписването на клетвен лист.

.

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 87, ал.2 от ИК и същото може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Копие от решението да се предостави на заинтересованите лица

 

 

Председател: Теодора Иванова Крумова

Секретар: Милен Пеев Христов

* Публикувано на 14.11.2023 в 12:24 часа

Календар

Решения

 • № 272-МИ / 14.11.2023

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Общински съветник от Общински съвет Стара Загора и обявяване за избран за общински съветник, следващия в листата на БСДП

 • № 271-МИ / 05.11.2023

  относно: Анулиране на потвърдена разписка на протокол на СИК

 • № 270-МИ / 05.11.2023

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЯВОРОВО

всички решения