Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 281-МИ
Стара Загора, 08.05.2024

ОТНОСНО: Прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.

С Писмо изх.№10-11-6233/30.04.2024г. на Община Стара Загора, вх.№385/07.05.2024г. в ОИК Стара Загора е постъпил отговор изх.№4557/30.04.2024г. на ВКС на искане изх.№10-11-5507/22.04.2024г. от Община Стара Загора във връзка със задълженията по чл.30, ал.5 от ЗМСМА, в който уведомяват, че по К.Н.Д. №954/2023г. по описа на Второ наказателно отделение, ВКС, с подсъдимо лице Янко Георгиев Янков, е постановено Решение №166/14.03.2024г., което влиза в сила от датата на постановяването му, а именно, 14.03.2024г. и не подлежи на обжалване и протестиране. Предвид постъпилото искане от Янко Янков за тълкуване на постановения акт е насрочено съдебно заседание по делото за 15.05.2024г., като след изготвяне на решението във връзка с тълкуването ще бъдат изпратени преписи от постановените съдебни актове.

С Писмо изх.№ 10-11-6067/29.04.2024г. на Община Стара Загора, с вх.№386/07.05.2024г. в ОИК Стара Загора е постъпила Справка за съдимост на Янко Георгиев Янков, издадена на 24.04.2024г., от която е видно, че лицето е осъдено с влязла в сила присъда  №24/01.08.2023г. по ВНОХД № 746/2023г. по описа на Софийски апелативен съд НО 6 състав, изменена с решение №166/14.03.2024г.рпо КНД № 954/2023г. по описа на ВКС, второ наказателно отделение, с която е наложено наказание „лишаване от свобода“.

 На 08.05.2024г. с вх. № 387 в ОИК Стара Загора е постъпило Уведомление от Янко Георгиев Янков, с което моли, предвид насроченото тълкувателно дело на 15.05.2024г. ОИК да отложи вземането на решение, относно освобождаването му до приключване на производството и предоставяне на необходимите документи от ВКС. Към него е приложено искането до ВКС за тълкуване.

В хода на дебатите постъпи предложение за прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата кандидат, с мотива, че представената справка за съдимост на Янко Янков е достатъчна за вземане на решение по чл.30, ал.7 във връзка с чл.30, ал.4, т.2 от ЗМСМА.

Постъпиха изказвания и в обратна насока, а именно, че следва да се отложи  окончателно вземане на решение по чл.30, ал.7 във връзка с чл.30, ал.4, т.2 от ЗМСМА до произнасяне на ВКС и получаване на съответните документи.

На заседанието на ОИК Стара Загора се обсъди следния проект на решение: На  основание чл.30, ал.7 във връзка с чл.30, ал.4, т.2 от ЗМСМА, Общинска избирателна комисия Стара Загора

ПРЕКРАТЯВА пълномощията на общинския съветник Янко Георгиев Янков, ЕГН *** поради осъждането му с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер след избирането му.

ОБЯВЯВА за избран за общински съветник следващия в листата на Местна коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ (ВМРО) кандидат – Димо Колев Димитров, ЕГН***

 

Уведомява Централната избирателна комисия, като изпраща копие от това решение, заедно с документите, установяващи основанието за предсрочното прекратяване.

 

При гласуване на предложението за решение Общинска избирателна комисия Стара Загора не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 13 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 6 членове : Диляна Бончева Божкова, Златина Минчева Йовчева, Милен Пеев Христов, Дамян Красимиров Тилев, Даниела Иванова Митева и Любомира Недялкова Райкова и „ПРОТИВ“ 7 членове: Теодора Иванова Крумова, Междну Бехчет Халид, Надя Петрова Ралчева, Севинч Ремзи Хамза, Нина Савова Цветкова – Кършакова, Димо Пенев Димитров и Денчо Иванов Денев

 

Предвид горното на основание чл.85, ал.4, изречение второ от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Стара Загора

 

РЕШИ:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне на предложения проект на решение относно:

На  основание чл.30, ал.7 във връзка с чл.30, ал.4, т.2 от ЗМСМА, Общинска избирателна комисия Стара Загора

ПРЕКРАТЯВА пълномощията на общинския съветник Янко Георгиев Янков, ЕГН *** поради осъждането му с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер след избирането му.

ОБЯВЯВА за избран за общински съветник следващия в листата на Местна коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ (ВМРО) кандидат – Димо Колев Димитров, ЕГН***

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс подлежи на оспорване по реда и в сроковете по чл. 459 от ИК пред Административен съд-Стара Загора в 7-дневен срок от обявяването му.

Председател: Теодора Иванова Крумова

Секретар: Милен Пеев Христов

* Публикувано на 08.05.2024 в 19:30 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 282-МИ / 17.05.2024

  относно: Обявяване за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.

 • № 281-МИ / 08.05.2024

  относно: Прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.

 • № 280-МИ / 08.05.2024

  относно: Отлагане на вземане на решение за прекратяване мандата на общински съветник до постъпване в ОИК на заверен препис от влязла в сила присъда.

всички решения