Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 282-МИ
Стара Загора, 17.05.2024

ОТНОСНО: Обявяване за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.

С Писмо изх.№10-11-6817/14.05.2024г. на Община Стара Загора, вх.№388/15.05.2024г. в ОИК Стара Загора е постъпило писмо с приложени към него писмо от ВКС, ведно със заверено копие на Присъда №24 от 01.08.2023г. по ВНОХД №746/2023г. по описа на Софийски апелативен съд, заедно с мотивите, както и заверено копие на Решение №166 от 14.03.2024г. по КНД №954/2023г. по описа на ВКС, Второ наказателно отделение, които са влезли в сила. В ОИК с Писмо изх.№ 10-11-6067/29.04.2024г. на Община Стара Загора, с вх.№386/07.05.2024г. в ОИК Стара Загора е постъпила и Справка за съдимост на Янко Георгиев Янков, издадена на 24.04.2024г., от която е видно, че лицето е осъдено с влязла в сила присъда  №24/01.08.2023г. по ВНОХД № 746/2023г. по описа на Софийски апелативен съд НО 6 състав, изменена с решение №166/14.03.2024г.  по КНД № 954/2023г. по описа на ВКС, второ наказателно отделение, с която е наложено наказание „лишаване от свобода“.

Съгласно чл.30, ал.4, т.2 от ЗМСМА пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно когато след избирането му е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер. На основание на горното, по закон (ex lege) предсрочно са прекратeни пълномощията на общинския съветник. Съгласно чл.30, ал.7 от ЗМСМА в тридневен срок от получаване на справката и документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 4, т. 2 на същия член, Общинската избирателна комисия обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.

            Предвид на горното и на основание чл.87, ал.1, т.1 и т.24 от Изборния кодекс, чл.30, ал.7, във връзка с чл.30, ал.4, т.2 от ЗМСМА, Общинска избирателна комисия Стара Загора

РЕШИ:

Констатира предсрочното прекратяване на пълномощията на общинския съветник Янко Георгиев Янков, ЕГН ***.

ОБЯВЯВА за избран за общински съветник Димо Колев Димитров, ЕГН ***, следващия в листата на Местна коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ (ВМРО) кандидат.

На обявения за избран общински съветник да се издаде удостоверение.

Копие от настоящото решение да се изпрати за сведение на председателя на Общински съвет Стара Загора и на ЦИК.

Решението на основание чл. 30, ал. 8 ЗМСМА не подлежи на оспорване.

 

Председател: Теодора Иванова Крумова

Секретар: Милен Пеев Христов

* Публикувано на 17.05.2024 в 16:31 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 282-МИ / 17.05.2024

  относно: Обявяване за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.

 • № 281-МИ / 08.05.2024

  относно: Прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.

 • № 280-МИ / 08.05.2024

  относно: Отлагане на вземане на решение за прекратяване мандата на общински съветник до постъпване в ОИК на заверен препис от влязла в сила присъда.

всички решения