Заседания

Заседание от дата 17.05.2017 от 10:30 часа.

Решения

№ 390 / 17.05.2017

ОТНОСНО : Утвърждаване образци на книжа за произвеждане на местен референдум на 18.06.2017г.

Календар

Решения

всички решения