Заседания

Заседание от дата 11.09.2019 от 17:30 часа.

Решения

№ 19 - МИ / 11.09.2019

ОТНОСНО : Определяне на броя на членовете на всяка СИК на територията на Община Стара Загора.

№ 18 - МИ / 11.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на независим кандидат за кмет на кметство с.Калояновец

№ 17 - МИ / 11.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на независим кандидат за кмет на кметство с.Еленино

№ 16 - МИ / 11.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на независим кандидат за кмет на кметство с.Маджерито

№ 15 - МИ / 11.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство с.Калояновец

№ 14 - МИ / 11.09.2019

ОТНОСНО : Определяне броя, функциите и персоналния състав на специалистите за подпомагане работата на ОИК Стара Загора при произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019г. в Община Стара Загора

№ 13 - МИ / 11.09.2019

ОТНОСНО : Определяне и обявяване на номерата на изборните райони в Община Стара Загора.

№ 12 - МИ / 11.09.2019

ОТНОСНО : Определяне на структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции на територията на община Стара Загора за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.

№ 11 - МИ / 11.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на ПП ГЕРБ в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. за общински съветници.

№ 10 - МИ / 11.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на ПП ГЕРБ в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. за кметове на кметства в община Стара Загора.

№ 9 - МИ / 11.09.2019

ОТНОСНО : Регистрация на ПП ГЕРБ в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. за кмет на Община Стара Загора.

Календар

Решения

  • № 96 - МИ / 23.09.2019

    относно: Определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио – и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 27 октомври 2019 г.

  • № 95 - МИ / 23.09.2019

    относно: Регистрация на кандидати за общински съветници от кандидатската листа на Партия Политическо Движение Социалдемократи в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. в Община Стара Загора.

  • № 94 - МИ / 23.09.2019

    относно: Регистрация на кандидат за кмет на Община Стара Загора, издигнат от Партия Политическо Движение Социалдемократи в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. в Община Стара Загора.

всички решения