Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 311
Стара Загора, 25.10.2015

ОТНОСНО: Жалба от Кънчо Генчев Кънев, в качеството му на представител на МК „БСП лява България – за Стара Загора“

Постъпила е жалба с вх.№ 291 от 25.10.2015г., подадена от Кънчо Генчев Кънев, в качеството му на представител на МК „БСП лява България – за Стара Загора“, в която се навеждат твърдения за това, че председателят на СИК №183 е допуснал кандидатът за кмет на кметство Танка Ганева Нейкова е агитирала в своя полза. Друг кандидат за кмет на кметство Добри Ганчев Добрев, е присъствал в изборното помещение на СИК №183. Към жалбата няма приложени доказателства за изложените твърдения. Към момента на проверката не бяха установени твърдяните в жалбата нарушения.

Бяха дадени указания за стриктно спазване на забраната за предизборна агитация е изборния ден, както и за лицата, които могат да присъстват в изборното помещение по време на гласуването.

Предвид гореизложеното, и на основание на чл. 85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.22 от ИК, ОИК Стара Загора.

 

                                                                       Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалба с вх.№ 291 от 25.10.2015г., подадена от Кънчо Генчев Кънев, в качеството му на представител на МК „БСП лява България – за Стара Загора“ като неоснователна и недоказана.

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Веселина Иванова Андреева

* Публикувано на 25.10.2015 в 22:07 часа

Календар

Решения

  • № 418 / 25.06.2019

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на Райчо Димитров Стоев – кмет на кметство с. Яворово, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

  • № 417 / 18.01.2019

    относно: Поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 416-МИ/НР от 18.01.2019г. на ОИК Стара Загора

  • № 416 / 18.01.2019

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на Георги Атанасов Празов – кмет на кметство с. Памукчии, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

всички решения