Общинска избирателна комисия Стара Загора


РЕШЕНИЕ
№ 405
Стара Загора, 18.06.2017

ОТНОСНО: Сигнал от Милка Колдамова-Иванова, председател на СНЦ МОЯТА ЕОБЩИНА

В Общинска избирателна комисия Стара Загора е постъпил сигнал с вх. № 425/18.06.2017г., подаден от Милка Колдамова-Иванова, в качеството й на председател на СНЦ МОЯТА ЕОБЩИНА. В сигнала се твърди следното: бюлетините са без кочан, номер и печат; бюлетините са твърде големи за плика и няма разяснение да се сгъват; няма инструкция дали пликовете да се запечатват или не; в СИК №005 и № 054 липсват образци на бюлетини и телефони за сигнали; в комисиите масово остават по трима или по двама членове; липсват избирателни списъци, поставени на видно място в района на съответните избирателни секции.

С Решение №  4811-МР/15.06.2017г. на ЦИК сдружение с нестопанска цел с наименование „МОЯТА ЕОБЩИНА“ е регистрирано за участие с наблюдатели в местния референдум на територията на община Стара Загора, насрочен на 18 юни 2017г. Сигнала е подаден от лице с правен интерес и е допустим. Разгледан по същество обаче, е неоснователен по следните съображения:

Изискванията към бюлетините за гласуване в местен референдум са предвидени в чл.36 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление /ЗПУГДВМС/. Разпоредбата на чл.36 е императивна и не предвижда изискване за номер и печат на бюлетината за гласуване в местен референдум.

Съгласно чл.37, ал.1 от ЗПУГДВМС, гласоподавателят гласува, като отбелязва квадратчето с избрания от него отговор "да" или "не", поставя бюлетината в плика, излиза от кабината и го пуска в избирателната кутия. Разпоредбата на чл.37 от ЗПУГДВМС не предвижда изискване за начина, по който се поставя бюлетината в плика, нито съдържа изискване за неговото запечатване.

Относно искането за даване на разяснения за начина на преброяване на бюлетините, е приложимо Решение № 4726-МР от 02.05.2017г. на ЦИК, с което са приети Методически указания по прилагане на ЗПУГДВМС за произвеждане на местен референдум.

Що се отнася до твърденията, че в комисиите масово оставали по трима и по двама членове, същите са недоказани и неоснователни. Не са посочени конкретно секциите, за които се твърди това обстоятелство. Още повече, че съгласно чл.99, ал.1 от ИК, във връзка с чл.7, ал.3 и §2 от ПЗР на ЗПУГДВМС, изискването за присъствие на повече от половината от членовете на СИК е относимо към заседанията на комисията за вземане на решения.

Неоснователни са и твърденията за липса на обявени избирателни списъци. Редът за обявяване и публикуване на избирателните списъци е предвиден с разпоредбите на чл.41 и чл.42 от ИК. Със Заповед № 10-00-739/03.05.2017г. на Кмета на Община Стара Загора (публикувана на сайта на Община Стара Загора www.starazagora.bg ) са определени местата за обявяване на предварителните избирателни списъци за произвеждане на местен референдум на 18.06.2017г.

По отношение на твърденията, че в СИК № 005 и № 054 няма образци на бюлетини и телефони за сигнали, членове на ОИК Стара Загора са извършили проверка и са дадени указания за стриктно спазване на разпоредбите на ИК, ЗПУГДВМС и Методическите указания на ЦИК, приети с Решение № 4726-МР от 02.05.2017г.

Предвид гореизложеното и на основание на чл. 85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.22 от ИК, във връзка с §2 от ПЗР на ЗПУГДВМС, ОИК Стара Загора

  

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ сигнал с вх.№ 425/18.06.2017г., подаден от Милка Колдамова-Иванова, председател на СНЦ МОЯТА ЕОБЩИНА, като неоснователен и недоказан.

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Теодора Иванова Крумова-Желева

Секретар: Веселина Иванова Андреева

* Публикувано на 18.06.2017 в 14:29 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 418 / 25.06.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на Райчо Димитров Стоев – кмет на кметство с. Яворово, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

 • № 417 / 18.01.2019

  относно: Поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 416-МИ/НР от 18.01.2019г. на ОИК Стара Загора

 • № 416 / 18.01.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на Георги Атанасов Празов – кмет на кметство с. Памукчии, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

всички решения