ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет№ на удостоверение
ДИМЕТРИНА КОЛЕВА ТОДОРОВА1/06.10.2015
АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА2/06.10.2015
ЯНИЦА МИЛЕНОВА ЖЕЛЯЗКОВА3/06.10.2015
АНТОАНЕТА ВАСИЛЕВА ЖЕЛЕВА4/06.10.2015
ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА КОЕВА5/06.10.2015
ПЕНКА СТАНИЛОВА ТОДОРОВА6/06.10.2015
ДИАНА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА7/06.10.2015
МАРИЯ АТАНАСОВА ПЕТРОВА8/06.10.2015
ФАТМА АЛИ КЕМАЛ9/06.10.2015
ГОСПОДИНКА ПАНАЙОТОВА ИВАНОВА10/06.10.2015
ГЕОРГИ МИТЕВ ДИМИТРОВ - анулиран11/06.10.2015
АНГЕЛИНА АТАНАСОВА КИРЕВА - анулиран12/06.10.2015
ИВАН НЕДЕЛЧЕВ ИВАНОВ13/06.10.2015
ИВЕЛИНА ВЛАДИМИРОВА НИКОЛОВА14/06.10.2015
АТАНАС ПЕТКОВ НИКОЛОВ15/06.10.2015
АНИТА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА - анулиран16/06.10.2015
СИМОН ЕМИЛОВ КЪНЕВ17/06.10.2015
СТАМЕН ПЕТРОВ ЙОТОВ18/06.10.2015
ВИКТОРИЯ ЙОРДАНОВА КУКУШЕВА19/06.10.2015
ИВАН МИРОСЛАВОВ ГЕНОВ20/06.10.2015
АТАНАС ГЕОРГИЕВ БЛАГОЕВ21/06.10.2015
ИРИНКА ИВАНОВА ТЕНЕВА22/06.10.2015
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА ТАНЕВА23/06.10.2015
ДЕСИСЛАВА СЛАВОВА МАТЕВА24/06.10.2015
ПАВЛИНА БОНЕВА ВЕЛИКОВА25/06.10.2015
КАМЕЛИЯ ЮРИЕВА ОВНАРОВА26/06.10.2015
ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ДОНЕВА27/06.10.2015
ИВАНКА НАЧЕВА МИНЕВА28/06.10.2015
ВАСИЛКА ИВАНОВА МЕЧЕВА29/06.10.2015
ОЛГА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА - анулиран30/06.10.2015
КИРИЛ ДИМИТРОВ ВОЕВ31/06.10.2015
БОРИС ИВАНОВ МЕЧЕВ32/06.10.2015
ДАНИЕЛА ЖЕКОВА ДИНЕВА - анулиран33/06.10.2015
ВАЛЕРИЯ ИЛКОВА ГЯУРОВА34/06.10.2015
РАДОСЛАВА НИКОЛОВА ПЕТРОВА35/06.10.2015
ДИАНА ДИМОВА СЛАВОВА36/06.10.2015
ДИАНА АНГЕЛОВА ТЕНЕВА37/06.10.2015
АНТОАНЕТА ИВАНОВА КОЛЕВА38/06.10.2015
ДИМИТРИНА МИНЧЕВА МИТЕВА39/06.10.2015
ХРИСУЛА ЛАМБОС ИВАНОВА40/06.10.2015
ДОНКА ГЕОРГИЕВА БОЙЧЕВА41/06.10.2015
ГАНКА ЖЕЛЯЗКОВА ХРИСТОВА42/06.10.2015
ТИНКА ДИМИТРОВА ЖЕКОВА43/06.10.2015
КРЕМЕНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА44/06.10.2015
СИЛВИЯ ТОШЕВА ТРЕНДАФИЛОВА45/06.10.2015
ДИАНКА НИКОЛАЕВА ДИНЕВА46/06.10.2015
РАДКА ЖЕЛЕВА ИВАНОВА47/06.10.2015
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЕВА48/06.10.2015
ДОНКА ДИНЕВА СЛАВОВА49/06.10.2015
ДАРИНА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА - анулиран50/06.10.2015
МИТКО РАЙКОВ МИТЕВ51/06.10.2015
ГАБРИЕЛА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА - анулиран52/06.10.2015
БОРИСЛАВ ЯСЕНОВ ЯКИМОВ - анулиран53/06.10.2015
ЛИЛЯНА АЛЕКСАНДРОВА ЛАМБЕВА54/06.10.2015
ЛЮБОМИР АНДРЕЕВ МИХАЙЛОВСКИ55/06.10.2015
ДЕНКА ГАНЧЕВА ВЪЛЕВА56/06.10.2015
ГЕНА КОЛЕВА ПЕТКОВА57/06.10.2015
ДОНЧО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ58/06.10.2015
СТАНИСЛАВ ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ59/06.10.2015
БОРЯНКА ИВАНОВА ИВАНОВА60/06.10.2015
ИЛИАНА КОСТОВА ГАНЧЕВА61/06.10.2015
БИЛЯНА ДИМИТРОВА РАЙЧЕВА62/06.10.2015
ДИМИТРИНКА ИВАНОВА СТОЯНОВА63/06.10.2015
ПАВЛИНА КРЪСТЕВА ГЕОРГИЕВА64/06.10.2015
НЕВЕНА ПЕТРОВА ХРИСТОВА65/06.10.2015
КРАСИМИРА ЖЕЛЯЗКОВА ПАНАЙОТОВА66/06.10.2015
СТОЯНА ДИНЕВА ЧОЛАКОВА67/06.10.2015
МАЯ БОРИСОВА ФИЛЕВА68/06.10.2015
КОСТАДИН ЙОРДАНОВ ЯКШЕВ69/06.10.2015
ИВАН НАСКОВ ПЕНЕВ - анулиран70/06.10.2015
КРАСИМИР ВЕЛКОВ ИВАНОВ71/06.10.2015
ВЕНЕЛИН КОЛЕВ ВИДЕВ72/06.10.2015
КРЪСТЬО БОРИСОВ БАДАРОВ73/06.10.2015
СТЕЛА ДРАГОМИРОВА ГЕОРГИЕВА74/06.10.2015
ЗДРАВКА ИВАНОВА КОПРИНКОВА75/06.10.2015
ИВАН КОЛЕВ БОДУРОВ76/06.10.2015
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ77/06.10.2015
ЯНИЦА САВОВА КОЗАРОВА - анулиран78/06.10.2015
ИЗАБЕЛ ТОДОРОВА ХРИСТОВА79/06.10.2015
ВЕНЦИСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ ДИМОВ80/06.10.2015
ВИДА ТЕНЕВА ГЕОРГИЕВА81/06.10.2015
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ НИКОЛОВ82/06.10.2015
АТАНАС ЖЕЛЯЗКОВ СТОЯНОВ83/06.10.2015
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ84/06.10.2015
МАРИЙКА МАРТИНОВА КОЛЕВА85/06.10.2015
СТЕФАН ДИНЕВ СТЕФАНОВ86/06.10.2015
МАРИАНА ДИМИТРОВА ДОЧЕВА - анулиран87/06.10.2015
НИКОЛАЙ СИЛВИЕВ ПЕТКОВ88/06.10.2015
ДОРА ДИМИТРОВА ИВАНОВА89/06.10.2015
СЛАВКА ИВАНОВА ТЕРЗИЕВА90/06.10.2015
РУМЕН БОРИСОВ АНГЕЛОВ91/06.10.2015
МАРИЙКА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА92/06.10.2015
ЕЛИСАВЕТА РАДЕВА ЕНЕВА93/06.10.2015
МИТКА ХРИСТОВА СТАНЧЕВА94/06.10.2015
ТАТЯНА ИВАНОВА СТОЯНОВА95/06.10.2015
ВИКТОРИЯ ИВАНОВА ДИНЕВА96/06.10.2015
ЦВЕТАНА НИСТОРОВА ДИМИТРОВА97/06.10.2015
АНТОАНЕТА ДИМОВА КИРЕВА98/06.10.2015
РАДКА АТАНАСОВА ТАСЕВА99/06.10.2015
НЕДКА ГАНЧЕВА ИВАНОВА100/06.10.2015
ДИСВЕТА ГЕОРГИЕВА ПЕХЛИВАНОВА101/06.10.2015
ГАНЧО ДИНЕВ ГАНЧЕВ102/06.10.2015
ДАНИЕЛА ЦВЕТАНОВА СТОЕВА - анулиран103/06.10.2015
ДАНИЕЛА МИЛКОВА ТРЕНДАФИЛОВА104/06.10.2015
НИКОЛАЙ ДИНКОВ ИВАНОВ105/06.10.2015
ИВО НИКОЛОВ ДИМИТРОВ106/06.10.2015
СТАНЧО АНГЕЛОВ СТАНЧЕВ107/06.10.2015
АНГЕЛ ВЪЛКОВ ИВАНОВ108/06.10.2015
ДЕНИЦА ЙОРДАНОВА ХАДЖИЕВА - анулиран109/06.10.2015
ВАСИЛ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ110/06.10.2015
ТАНЯ ГЕНЧЕВА МИТЕВА111/06.10.2015
ПЕНКА ПЕНЧЕВА РАЧЕВА - анулиран112/06.10.2015
КАТЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА113/06.10.2015
ГАНКА ИВАНОВА ГАНЕВА114/06.10.2015
ДИМИТЪР ПЛАМЕНОВ ДАНЧЕВ115/06.10.2015
НЕДЯЛКА НАЙДЕНОВА СТОЙЧЕВА116/06.10.2015
ГРЕТА ДОБРИНОВА ГЕОРГИЕВА117/06.10.2015
ГИНКА ЯНКОВА ГРУДЕВА118/06.10.2015
ЖИВКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА119/06.10.2015
НИНА ВЕСЕЛИНОВА ПЕТКОВА120/06.10.2015
ЗЛАТОМИРА ГЕНЕВА БОНЕВА121/06.10.2015
МАРИАНА ДИНЕВА СЪБЕВА122/06.10.2015
АНКА ДУЛЕВА КЕРЕЗОВА123/06.10.2015
ИВАНКА ТОДОРОВА ДИНЕВА124/06.10.2015
ЙОРДАН ВАСИЛЕВ СЛАВКОВ125/06.10.2015
ГАЛИНА СЛАВОВА ЧАНКОВА126/06.10.2015
ЗДРАВКО ИЛИЕВ ЖИРТОВ127/06.10.2015
АТАНАСКА ДИМОВА КАРАДИЕВА128/06.10.2015
НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА БАРОВА129/06.10.2015
ЖИВКА ПЕТКОВА УТЕВА130/06.10.2015
МИЛКО БОРИСОВ ДИМИТРОВ131/06.10.2015
ИЛИАНА ЖЕЛЕВА ЖЕЛЕВА132/06.10.2015
ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ133/06.10.2015
ВИКТОРИЯ ЮЛИЯНОВА КОЛЕВА134/06.10.2015
ДАНИЕЛА МИХАЙЛОВА КОЛЕВА135/06.10.2015
ИВАНКА ДИНЕВА ГАНЧЕВА136/06.10.2015
ЖЕЛЬО ИЛЧЕВ ЖЕЛЕВ137/06.10.2015
ПЛАМЕН ЖЕЛЯЗКОВ СТОЯНОВ - анулиран138/06.10.2015
РОСИЦА ИВАНОВА ШАТОВА139/06.10.2015
МИЛЕНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА140/06.10.2015
ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ141/06.10.2015
ТОДОР ЙОРДАНОВ СРЕДКОВ142/06.10.2015
КРАСИМИРА ДИНЕВА МИТЕВА143/13.10.2015
ПЛАМЕН ИВАНОВ ПЕТКОВ144/13.10.2015
ДОНКА ИЛИЕВА ЖЕКОВА145/13.10.2015
МАРИНА КРАСИМИРОВА КОЛЕВА146/13.10.2015
ИВАН МИНЧЕВ ИВАНОВ147/13.10.2015
ДАРИНА ПЕТКОВА МИТЕВА148/13.10.2015
ИВАН МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ149/13.10.2015
МАРГАРИТА ЕНЧЕВА МОНЕВА150/13.10.2015
ДИМО РАДЕВ МАДЖАРОВ151/13.10.2015
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГАВАЗОВ152/13.10.2015
МАРИЙКА ЙОВОВА ГЕОРГИЕВА153/13.10.2015
МАРИЙКА ДИНЕВА КАЦАРОВА154/13.10.2015
ПЕТЯ КОЛЕВА ВЪЛКОВА155/13.10.2015
ИВАН АНГЕЛОВ ГОСПОДИНОВ156/13.10.2015
ИВАНКА КРЪСТЕВА КОСТОВА157/13.10.2015
ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА КОЛЕВА158/13.10.2015
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ГЕНОВ159/13.10.2015
ГЕНО ГОСПОДИНОВ ГЕНОВ160/13.10.2015
ВИОЛЕТА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА161/13.10.2015
ДАРИНКА КОСТАДИНОВА ВАНЧЕВА162/13.10.2015
КАТЯ СТОЯНОВА МОНЕВА - анулиран163/19.10.2015
ГЕОРГИ ПАНАЙОТОВ ГЕОРГИЕВ164/19.10.2015
ВЪЛЬО ИВАНОВ ПРОФИРОВ165/19.10.2015
ДАНИЕЛ ТОДОРОВ ЙОРДАНОВ166/19.10.2015
НЕДЯЛКА МИХАЙЛОВА МАНОЛОВА167/19.10.2015
МАРИАНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА168/19.10.2015
ЗЛАТАН МАНЕВ ЗЛАТАНОВ169/19.10.2015
ДАНИЕЛ МОМЧИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ170/19.10.2015
ДЕЯНА СТОЯНОВА ФЕНЕРОВА171/19.10.2015
МАРИЯ ДИМАНОВА НАНЕВА172/19.10.2015
ЖИВКА КОЕВА СЕРКЕДЖИЕВА173/19.10.2015
ЗЛАТИНА ПЕТРОВА ТИХОЛОВА174/19.10.2015
КАТЯ СТОЯНОВА МОНЕВА175/19.10.2015
ТАНЯ АНТОНОВА ИВАНОВА176/19.10.2015
Ангел Иванов Кирев177/23.10.2015
Стелян Стефанов Иванов178/23.10.2015
Десислава Иванова Стефанова179/23.10.2015
Динка Желева Недева180/23.10.2015
Керка Крумова Костова181/23.10.2015

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 418 / 25.06.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на Райчо Димитров Стоев – кмет на кметство с. Яворово, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

 • № 417 / 18.01.2019

  относно: Поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 416-МИ/НР от 18.01.2019г. на ОИК Стара Загора

 • № 416 / 18.01.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на Георги Атанасов Празов – кмет на кметство с. Памукчии, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

всички решения