ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА

Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет№ на удостоверение
Гергана Тодорова Стойкова1/06.10.2015
Елена Вълчева Стойчева2/06.10.2015
Иван Атанасов Иванов3/06.10.2015
Росица Иванова Узунова4/06.10.2015
Деница Петрова Петрова5/06.10.2015
Тинка Николова Иванова6/06.10.2015
Магдалена Петрова Митева7/06.10.2015
Катя Канева Кънева8/06.10.2015
Трендафилка Димитрова Бакалова9/06.10.2015
Иванка Величкова Ганчева10/06.10.2015
Милка Иванова Славова11/06.10.2015
Катя Желева Гроздева12/06.10.2015
Грета Иванова Монева13/06.10.2015
Живка Недева Маринова14/06.10.2015
Христо Мерджанов Христозов15/06.10.2015
Ангелина Стоянова Иванова16/06.10.2015
Иван Митков Стойчев17/06.10.2015
Александър Веселинов Ангелов18/06.10.2015
Антонина Любомирова Могилска19/06.10.2015
Даниела Русева Василева20/06.10.2015
Петър Желязков Николов21/06.10.2015
Петър Николаев Стоянов22/06.10.2015
Радка Дукова Дралчева23/06.10.2015
Динко Егениев Динев24/06.10.2015
Мария Николова Петкова25/06.10.2015
Танка Йорданова Желева26/06.10.2015
Росица Нейчева Нейчева27/06.10.2015
Георги Любенов Демярски28/06.10.2015
Иванка Вълчева Харитонова29/06.10.2015
Христина Цветанова Крушева30/06.10.2015
Тони Йорданова Богданова31/06.10.2015
Тенчо Хростов Тенчев32/06.10.2015
Славейка Грозева Стоянова33/06.10.2015
Ина Стефанова Стоянова34/06.10.2015
Киро Петров Колев35/06.10.2015
Коля Гьокова Филева36/06.10.2015
Марияна Недялкова Маркова37/06.10.2015
Илия Стефанов Цветков38/06.10.2015
Даниела Недялкова Димова39/06.10.2015
Галя Иванова Георгиева40/06.10.2015
Иванка Иванова Тенева41/06.10.2015
Недка Стойчева Русева42/06.10.2015
Спаска Иванова Атанасова43/06.10.2015
Танка Вълчанова Кръстева44/06.10.2015
Катя Нейкова Митева45/06.10.2015
Златка Колева Колева46/06.10.2015
Димитрина Недкова Динева47/06.10.2015
Йорданка Генова Йорданова48/06.10.2015
Златка Георгиева Петрова49/06.10.2015
Живка Георгиева Иванова50/06.10.2015
Сашо Славов Славчев51/06.10.2015
Мариета Динева Генова52/06.10.2015
Петьо Петров Петров53/06.10.2015
Ивелина Ралчева Ралева54/06.10.2015
Иван Николов Господинов55/06.10.2015
Нейчо Райдев Нейков56/06.10.2015
Мария Тодорова Турлакова57/06.10.2015
Георги Тодоров Радев58/06.10.2015
Милена Петкова Георгиева-Милева59/06.10.2015
Нада Тодорова Казакова60/06.10.2015
Генка Тодорова Димова61/06.10.2015
Иван Стойков Стоянов62/06.10.2015
Динка Христова Карагьозова63/06.10.2015
Боряна Стоянова Кочева64/06.10.2015
Недялка Петрова Недялкова65/06.10.2015
Татяна Желева Костова66/06.10.2015
Иван Костадинов Иванов67/06.10.2015
Александър Станчев Тумангелов68/06.10.2015
Русина Йорданова Дачева69/06.10.2015
Мария Иванова Пенева70/06.10.2015
Ирина Георгиева Момчева - анулиран71/06.10.2015
Николай Венелинов Ганчев72/06.10.2015
Катя Манева Стойкова73/06.10.2015
Маргарита Господинова Митева74/06.10.2015
Танчо Иванов Танев75/06.10.2015
Галя Славова Железова76/06.10.2015
Десислава Георгиева Желязкова77/06.10.2015
Атония Димова Арабаджиева78/06.10.2015
Ганка Нанева Павлова79/06.10.2015
Бранимир Нейчев Колев80/06.10.2015
Радостин Пеев Тодоров81/06.10.2015
Велина Тошева Каросерова-Йорданова82/06.10.2015
Михаил Димитров Стамов83/06.10.2015
Златка Динева Жекова84/06.10.2015
Кольо Йорданов Илиев85/06.10.2015
Румина Атанасова Конникова86/06.10.2015
Шано Асенов Демирев87/06.10.2015
Ренета Иванова Апостолова88/06.10.2015
Катя Кръстев Колева89/06.10.2015
Елеонора Живкова Танева-Драгнева90/06.10.2015
Дочка Христова Кирова91/06.10.2015
Станимир Костадинов Станчев92/06.10.2015
Валентин Михов Михов93/06.10.2015
Милена Минчева Коева94/06.10.2015
Минка Неделчева Петкова95/06.10.2015
Антония Стойчева Иванова96/06.10.2015
Мая Костова Станкова97/06.10.2015
Марин Георгиев Георгиев98/06.10.2015
Бисер Стоянов Господинов99/06.10.2015
Красимир Христов Тодоров100/06.10.2015
Маргарита Пенева Желязкова101/06.10.2015
Красимира Георгиева Куманова-Иванова102/06.10.2015
Лиляна Йорданова Стоянова103/06.10.2015
Галя Колева Караиванова104/06.10.2015
Николай Костадинов Кръстев105/06.10.2015
Ивелина Неделчева Колева106/06.10.2015
Мария Пенчева Енева107/06.10.2015
Марияна Георгиева Иванова108/06.10.2015
Гергана Георгиева Влаева109/06.10.2015
Алексей Дженков Яръмов110/06.10.2015
Мария Кирилова Тодорова111/06.10.2015
Милена Георгиева Пенева112/06.10.2015
Божидар Желев Ганчев113/06.10.2015
Иванка Минчева Милова114/06.10.2015
Виолета Делчева Кръстева115/06.10.2015
Стефан Георгиев Георгиев116/06.10.2015
Михаела Ангелова Зайкова117/06.10.2015
Анелия Живкова Камишева - анулиран118/06.10.2015
Людмила Стефанова Андонова119/06.10.2015
Белина Колева Вълева120/06.10.2015
Еленка Маринова Грозева121/06.10.2015
Радко Колев Радев122/06.10.2015
Елена Тодорова Пройнова123/06.10.2015
Георги Ангелов Хростов124/06.10.2015
Катя Димитрова Димитрова125/06.10.2015
Динка Тенева Попова126/06.10.2015
Диана Иванова Михалева127/06.10.2015
Димитрина Димитрова Асъмова128/06.10.2015
Пенка Господинова Колева129/06.10.2015
Лила Иванова Денева130/06.10.2015
Ангел Георгиев Ангелов131/06.10.2015
Иван Ангелов Йорданов132/06.10.2015
Минчо Асенов Минев133/06.10.2015
Тошо Андреев Иванов134/06.10.2015
Асен Ангелов Асенов135/06.10.2015
Жечо Страхилов Андреев136/06.10.2015
Илия Васков Иванов137/06.10.2015
Богдана Иванова Тенева - анулиран138/06.10.2015
Тотьо Георгиев Тотев - анулиран139/06.10.2015
Катя Христова Павлова140/06.10.2015
Минка Панова Панова141/06.10.2015
Антон Димов Желев142/06.10.2015
Янко Иванов Янков143/06.10.2015
Пенка Желева Димитрова144/06.10.2015
Петя Стефанова Славова145/06.10.2015
Павлина Кънчева Димитрова146/06.10.2015
Жасмина Славова Любомирова147/06.10.2015
Мариела Христова Христова148/06.10.2015
Иван Иванов Танев149/06.10.2015
Станчо Петров Станчев150/06.10.2015
Костадин Георгиев Караджов151/06.10.2015
Пенка Димитрова Чолакова152/06.10.2015
Станка Тодорова Тодорова153/06.10.2015
Тодорка Колева Куртева154/06.10.2015
Зеселин Бойчев Илиев155/06.10.2015
Демир Илиев Манчев156/06.10.2015
Атанас Иванов Атанасов157/06.10.2015
Петър Калинов Калинов158/06.10.2015
Станимира Руменова Райчева159/06.10.2015
Христо Стоянов Христов160/06.10.2015
Генка Радева Иванова161/06.10.2015
Камелия Иванова Янакиева162/06.10.2015
Драганка Петрова Колева163/06.10.2015
Христо Иванов Рачев164/06.10.2015
Таньо Митков Танев165/06.10.2015
Жечка Петкова Иванова166/06.10.2015
Пенко Тенев Пеев167/06.10.2015
Христина Атанасова Гочева168/06.10.2015
Мирослав Стоянов Стайков169/06.10.2015
Руска Койчева Иванова170/06.10.2015
Надежда Владкова Ангелова171/06.10.2015
Андон Андонов Иванов172/06.10.2015
Магдалена Жекова Димитрова173/06.10.2015
Таня Димова Димитрова174/06.10.2015
Димитър Пеев Пеев175/06.10.2015
Йовчо Господинов Йовчев176/06.10.2015
Гина Иванова Георгиева177/06.10.2015
Мария Петрова Апостолопулу178/17.10.2015
Петър Емилиев Павлов179/17.10.2015
Катерина Христова Димитрова180/17.10.2015
Петър Неделчев Петров181/17.10.2015
Антония Димитрова Кръстева182/17.10.2015
Светла Динева Видева183/17.10.2015
Васил Михайлов Василев184/17.10.2015
Диана Николова Николова185/17.10.2015
Сава Георгиев Агафинов186/17.10.2015
Магдалена Русева Величкова187/17.10.2015
Иван Василев Иванов188/17.10.2015
Иванина Петрова Каназирева189/17.10.2015
Александър Колев Колев190/17.10.2015
Пламен Ангелов Денев191/21.10.2015
Мария Митева Петкова192/21.10.2015
Паолина Видева Йовчева193/21.10.2015
Радостин Митев Иванов194/21.10.2015
Миньо Михайлов Москов195/21.10.2015

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 418 / 25.06.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на Райчо Димитров Стоев – кмет на кметство с. Яворово, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

 • № 417 / 18.01.2019

  относно: Поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 416-МИ/НР от 18.01.2019г. на ОИК Стара Загора

 • № 416 / 18.01.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на Георги Атанасов Празов – кмет на кметство с. Памукчии, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

всички решения