Заседания

Заседание от дата 17.06.2017 от 18:00 часа.

Решения

№ 402 / 17.06.2017

ОТНОСНО : Сигнал от Росица Димитрова Джамбазова, представител на собствениците на имоти в кв. „Бедечка“

№ 401 / 17.06.2017

ОТНОСНО : Сигнал от Пламен Пеев

Календар

Решения

всички решения